آموزش رایتینگ تسک 1 جنرال آیلتس

تومان355.000
مشخصات دوره آموزش رایتینگ تسک 1 جنرال آیلتس ۵ جلسه حدودا یک ساعته آفلاین راهنمای گام به گام برای پاسخگویی

آموزش ریدینگ آیلتس

تومان385.000
مشخصات دوره آموزش ریدینگ آیلتس شامل ۹ جلسه یک تا یک و نیم ساعته آفلاین شامل تمامی تکنیکهای لازم برای

آموزش زبان پیش از متوسط

تومان790.000
مشخصات دوره زبان پیش از متوسط (بدون پشتیبانی) شامل ۲۴ جلسه یک تا یک و نیم ساعته آفلاین بر اساس

آموزش زبان مبتدی

تومان770.000
مشخصات دوره آموزش زبان مبتدی (بدون پشتیبانی) شامل ۲۴ جلسه یک تا یک و نیم ساعته آفلاین بر اساس کتاب

آموزش لیسنینگ آیلتس

تومان385.000
مشخصات دوره آموزش لیسنینگ آیلتس شامل ۷ جلسه یک ساعته آفلاین شامل تمامی تکنیکهای لازم برای پاسخگویی به انواع سوالات

دوره رایتینگ تسک 1 جنرال آیلتس

تومان455.000
مشخصات دوره ۵ جلسه حدودا یک ساعته آفلاین راهنمای گام به گام برای پاسخگویی به انواع تسک تایپهای رایتینگ تسک

دوره ریدینگ آیلتس

تومان511.000
مشخصات دوره آفلاین ریدینگ آیلتس شامل ۹ جلسه یک تا یک و نیم ساعته آفلاین پشتیبانی تلگرامی و پاسخگویی به

دوره لیسنینگ آیلتس

تومان490.000
مشخصات دوره آفلاین لیسنینگ آیلتس شامل ۷ جلسه یک ساعته آفلاین پشتیبانی تلگرامی و پاسخگویی به تمام سوالات عضویت در

دوره منتورینگ المنتری

تومان1.253.000
مشخصات ترم اول دوره شامل 12 جلسه یک تا یک و نیم ساعته آفلاین (6 درس از کتاب) بر اساس

دوره منتورینگ پیش از متوسط

تومان1.365.000
مشخصات ترم اول دوره شامل 12 جلسه یک تا یک و نیم ساعته آفلاین (6 درس از کتاب) بر اساس