مشاهده همه 4 نتیجه

آموزش زبان پیش از متوسط

تومان2.750.000
مشخصات دوره زبان پیش از متوسط (بدون پشتیبانی) شامل ۲۴ جلسه یک تا یک و نیم ساعته آفلاین بر اساس

آموزش زبان مبتدی

تومان2.500.000
مشخصات دوره آموزش زبان مبتدی (بدون پشتیبانی) شامل ۲۴ جلسه یک تا یک و نیم ساعته آفلاین بر اساس کتاب

دوره منتورینگ المنتری

تومان2.690.000
مشخصات ترم اول دوره شامل 12 جلسه یک تا یک و نیم ساعته آفلاین (6 درس از کتاب) بر اساس

دوره منتورینگ پیش از متوسط

تومان2.850.000
مشخصات ترم اول دوره شامل 12 جلسه یک تا یک و نیم ساعته آفلاین (6 درس از کتاب) بر اساس